Ewidencje, rejestry i archiwa

TARYFY NA WODĘ
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Grębków na okres od dnia 01-01-2011 r do dnia 31-12-2011 r.

taryfa A - 1,80zł + VAT za 1 m3 wody, wysokość opłaty stałej 4 zł +
VAT kwartalnie dla odbiorców posiadających wodomierze,

taryfa B - 2,50zł + VAT za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych
nie posiadających wodomierza korzystających z wody całorocznie, wysokość opłaty stałej 4 zł +VAT kwartalnie,

taryfa C - 4,50zł + VAT za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych nie posiadających wodomierza i korzystających z wody okresowo (okres letni)
i dla firm nie posiadających wodomierza, wysokość opłaty stałej 4 zł +VAT kwartalnie.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grębków.
 

Opublikowane przez: test test | Autor: WM | Data wprowadzenia: 2011-04-15 15:52:18 | Data modyfikacji: 2013-12-05 09:23:48.
Nowa Taryfa
OD 1 STYCZNIA 2014 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-12-03 15:24:12 | Data modyfikacji: 2013-12-05 09:24:39.
Data wprowadzenia: 2013-12-03 15:24:12
Data modyfikacji: 2013-12-05 09:24:39
Opublikowane przez: test test