Załatwianie Spraw

Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmuje sekretariat szkoły.


Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:11:26.
Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:11:26
Opublikowane przez: test test